Menu

Hoge kwaliteit

Flexibel

Levering binnen 48 uur

Klantvriendelijk personeel!

Privacybeleid

Privacyverklaring Vastgoedfotovideo

Versie januari 2023

 

Inleiding

Vastgoedfotovideo heft veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken. Daarom nemen we technische en organisatorische maatregelen om uw privacy te beschermen tegen iedere vorm van verlies. Hoewel risico’s niet 100% uit te sluiten zijn, vinden we actief handelen voor veilige gegevensverwerking belangrijk. Hieronder lichten we toe hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en blijven.

 

Beginselen inzake veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens hanteren wij de volgende beginselen die ook in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn opgenomen:

 1. Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
 2. Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld. De persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor zij zijn verzameld;
 • Persoonsgegevens dienen toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit wordt ‘minimale gegevensverwerking’ genoemd;
 1. Persoonsgegevens dienen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd. Daarom nemen wij alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld worden gewist;
 2. Waar mogelijk en nodig zorgen wij ervoor dat de identiteit van de betrokkene niet zomaar kan worden achterhaald door onbevoegden. Wij verwerken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is;
 3. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging van persoonsgegevens kan worden gewaarborgd. Hiermee dragen wij bij aan de integriteit en vertrouwelijkheid van de aanwezige data.

 

Grondslagen voor gegevensverwerkingen

Voor het verwerken -van opslaan tot en met verwijderen – van persoonsgegevens hebben wij vooraf bepaalde gronden nodig. Dit wordt ook wel aangeduid als grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens conform een of meer van de volgende grondslagen. Het is mogelijk dat, gelet op de aard van de verwerkte gegevens, een of meer grondslagen tegelijk met elkaar gecombineerd worden. Het gaat om de volgende grondslagen:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een of meer wettelijke verplichtingen die op Vastgoedfotovideo rusten. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de fiscale bewaarplicht van de financiële gegevens, waaronder begrepen de facturen die wij naar onze klanten sturen.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ook wij moeten gegevens verwerken om onze diensten optimaal uit te kunnen voeren. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Eventueel de aanduiding afdeling;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres opdrachtgever;
 • KvK-nummer;
 • Btw-identificatienummer;
 • Factuurgegevens;
 • Rekeningnummer (IBAN);
 • Factuurdatum;
 • Datum van betaling;
 • Locatie opdracht.

 

Van de externe partijen die wij inhuren voor het uitvoeren van een of meer opdrachten verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Datum opdracht;
 • De locatie waar de opdracht is uitgevoerd;
 • Factuurbedrag;

 

Wij verwerken geen bijzondere gegevens over de betrokkenen. Hierbij kan men denken aan gezondheidsgegevens, iemands ras, financiële data, vermogenspositie, etc.

 

Doeleinden gegevensverwerkingen

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor diverse doeleinden. Om te beginnen verwerken we de gegevens voor het aangaan en uitvoeren van een of meer overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende opdrachten.

 

Daarnaast verwerken we de gegevens voor het naleven van geldende wet- en regelgeving. Hierbij kan men denken aan het verwerken van facturen en de daaraan verbonden financiële gegevens om te voldoen aan de belastingregels en de fiscale bewaarplicht.

 

Ook kan men denken aan naleving van wet- en regelgeving in het kader van de uitoefening van een handhavings- of toezichtstaak door de overheid. De persoonsgegevens kunnen wij dan, binnen de wettelijke grenzen, doorgeven aan toezichthoudende instanties ter naleving van de regels. In alle gevallen zullen wij een zorgvuldige belangenafweging maken tussen de belangen van onze klant en die van de overheid.

 

Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerkten voor gerechtvaardigde belangen van ons. Hierbij kunt u denken aan de inzet van marketing of communicatiemiddelen voor meer naamsbekendheid, online dan wel offline.

 

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Persoonlijke contact en oprechte interesse in onze klanten vinden wij belangrijk. Wij verwerken daarom enkel persoonsgegevens die wij ontvangen van onze klanten. Wij werken daarom niet samen met externe leveranciers van data, ook kopen wij geen data in van eventueel potentiëlen.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van Leadinfo, een onlinedienst voor het identificeren van leads die onze website bezoeken. Hiervoor maakt deze dienst gebruik van diverse openbare bronnen, waaronder de KvK-databases.

 

Uw persoonsgegevens en derden

In beginsel verwerken wij de aanwezige persoonsgegevens enkel op interne basis, dit betekent dat wij de persoonsgegevens niet met anderen buiten Vastgoedfotovideo delen. Toch komt het voor dat wij gebruik moeten maken van de diensten van externe partijen om ons werk uit te kunnen voeren. Daarom delen wij de persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Boekhouder,
 • Hostingpartij,
 • Websitebouwer,
 • Leverancier e-maildiensten,
 • Leverancier online dashboard (als CRM).

 

Wij proberen met de partijen met wie wij persoonsgegevens delen duidelijke afspraken te maken over de te nemen maatregelen ter beschermen van uw gegevens. Hieromtrent sluiten wij met de partijen zo nodig een verwerkersovereenkomst.

 

Bewaartermijnen

Vastgoedfotovideo verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Ter naleving van de fiscale wetgeving bewaren wij de financiële gegevens zoals facturen en declaraties minimaal 7 jaar. Specifieke wetgeving kan van ons eisen dat wij bepaalde gegevens langer of juist korter bewaren. De opslag en vernietiging gebeurt volgens de richtlijnen van de Archiefwet.

 

Rechten betrokkenen

Indien u het vermoeden heeft dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u op grond van de AVG, gebruik maken van enkele rechten. Zo heeft u het recht om van ons te weten over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Dit wordt het recht op inzage genoemd. Indien blijkt dat wij persoonsgegevens van u verwerken, dan kunt u ons verzoeken om een geheel of gedeeltelijke verwijdering of correctie van de persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens geen doel meer dient, kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens niet langer meer te verwerken, dit wordt het recht op verwerkingsbeperking genoemd. Gaat u gebruik maken van de diensten van een andere dienstverlener, dan kunt u ons vragen om de aanwezige persoonsgegevens over te dragen aan de nieuwe dienstverlener. Dit wordt het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens genoemd.

 

De rechten van betrokkenen op grond van de AVG kunnen als volgt worden weergegeven:

 • Recht op inzage,
 • Recht op rectificatie,
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid),
 • Recht op verwerkingsbeperking,
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens,
 • Recht van bezwaar tegen verdere verwerking van persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde (individuele) besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming kan gevolgen hebben voor de rechtspositie van onze klanten. Daarom neemt Vastgoedfotovideo geen (individuele) beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. De beslissingen worden door een natuurlijke persoon genomen ter bescherming van de rechtspositie van de betrokkene.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies van Google Analytics en Google Tag Manager. Dit zijn de zogenoemde analytische cookies. Hiermee kunnen wij zien hoe vaak onze website wordt bezocht, welke onderdelen ervan worden geraadpleegd en hoe lang deze pagina’s worden bezocht. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website.

 

Daarnaast maken wij gebruik van cookies van Leadinfo, waarmee de contactgegevens van zakelijke bezoekers van onze website kunnen worden weergegeven.

 

Op onze website maken we geen gebruik van andere cookies.

 

Rechten voorbehouden

Vastgoedfotovideo behoudt zich het recht deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente versie zullen wij dan op de website plaatsen. Wij raden u aan om de website te raadplegen.

 

Contactgegevens

Vastgoedfotovideo is de verantwoordelijke voor deze privacy- en cookieverklaring. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u ons bereiken via

 

Vastgoedfotovideo

T.a.v. Jeroen Bos

Stationsstraat 51-L

3905 JH Veenendaal

info@vastgoedfotovideo.nl

Wat kost een vastgoed fotograaf?

Als makelaar weet je zelf hoe belangrijk het gebruik maken van professioneel hoogstaande foto’s en video’s is.

Door deze te presenteren op je eigen website, social media en Funda maak je een goede eerste indruk om een woning onder de aandacht te brengen bij potentiële kopers. En je weet zelf dat je maar één kans hebt om een goede eerste indruk te maken. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij Vastgoed Foto & Video en ontdek onze scherpe tarieven voor kwalitatief hoogstaande woningfotografie - en videografie.

Vraag vrijblijvend een offerte aanOp zoek naar een vastgoed fotograaf?

Bij Vastgoed Foto & Video ben je verzekerd van vastgoedfotografie en video’s van de beste kwaliteit. Tevens kan Vastgoed Foto & Video snel schakelen omdat wij met een klein team werken.

Anders dan bij grote bedrijven, waar je er in de regel minimaal 7 werkdagen over doet om een afspraak in te plannen, maken wij wanneer je een opdracht bij ons plaatst dezelfde week nog een afspraak bij jou op locatie. Levering is binnen 48 uur en wij zetten de wensen en eisen van jou en jouw makelaarskantoor centraal. Ons klantvriendelijke personeel staat graag voor je klaar! Naast verschillende manieren van fotografie kun je ook voor inmeten, plattegronden en artist impressions bij ons terecht.

Stel je vraag

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw makelaarskantoor of ben je benieuwd naar de kosten? Neem vrijblijvend contact met Vastgoed Foto & Video. 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.